รายงานอาหารกลางวัน : สพป.ปัตตานี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านทุ่งยาว

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564

บันทึกข้อมูลเมื่อ 05-03-2564
รายการอาหาร
1.ไก่ทอด
2.ผัดผัก
3.แตงโม
4.นม

สารอาหาร
1.พลังงาน
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.แคลเซียม
5.วิตามิน
ประมวลภาพ

หน้าแรก