รายงานอาหารกลางวัน : สพป.ปัตตานี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านนาค้อกลาง

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564

บันทึกข้อมูลเมื่อ 05-03-2564
รายการอาหาร
1.นมสดพลาสเจอร์ไรส์
2.ก๊วยจั๊บไก่+ลูกชิ้น
3.รวมมิตร

สารอาหาร
1.โปรตีน
2.คาร์โบไฮเดรด
3.ไขมัน
4.วิตามิน
5.เกลือแร่
ประมวลภาพ

หน้าแรก