รายงานอาหารกลางวัน : สพป.ปัตตานี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านคลองทราย

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564

บันทึกข้อมูลเมื่อ 05-03-2564
รายการอาหาร
1.ก๋วยเตี๋ยวไก่เส้นใหญ่ใส่ลูกชิ้นปลาผักกวางตุ้งและถั่วงอก
2.ส้ม

สารอาหาร
หมู่ 1 โปรตีน
หมู่ 2 คาร์โบไฮเดรต
หมู่ 3 เกลือแร่หรือแร่ธาตุ
หมู่ 4 วิตามิน
หมู่ 5 ไขมัน
ประมวลภาพ

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

หน้าแรก