รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ รายงาน 1 รายงาน 2 รายงานประจำเดือน งดจัดอาหาร ข้อมูลปี 2562
ข้อมูลของ มค.-พย. 2562 สามารถเข้าดูได้ที่ archive.pattani2.go.th/lunch62

ค้นหาโรงเรียน ::
ยังไม่รายงานข้อมูล รายงานข้อมูลแล้ว

ดอกประดู่

วัดนาประดู่
22 กย. 2563
Image
บ้านควนประ
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านนาประดู่
22 กย. 2563
บ้านควนโนรี
22 กย. 2563
Image
บ้านป่าไร่
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านควนลังงา
ยังไม่รายงานข้อมูล
วัดทรายขาว
22 กย. 2563
Image
สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านเกาะตา
22 กย. 2563
วัดอรัญวาสิการาม
22 กย. 2563
Image
บ้านบาเงง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านคลองหิน
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดธนาภิมุข
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านโผงโผง
ยังไม่รายงานข้อมูล

นาเกตุพัฒนา

Image
บ้านนาเกตุ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดภมรคติวัน
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านตุปะ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านชะเมา
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านควนลาแม
22 กย. 2563
Image
บ้านบาโงฆาดิง
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านคลองช้าง(โคกโพธฺิ์)
22 กย. 2563
วัดนิคมสถิต
22 กย. 2563
Image
บ้านยางแดง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านล้อแตก
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านนาค้อใต้
22 กย. 2563
Image
วัดมะกรูด
ยังไม่รายงานข้อมูล

ร่มโพธิ์

Image
บ้านโคกโพธิ์
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านทุ่งยาว
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านสามยอด
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านท่าคลอง
22 กย. 2563
Image
บ้านโคกต้นสะตอ
ยังไม่รายงานข้อมูล
วัดบันลือคชาวาส
22 กย. 2563
Image
บ้านควนแตน
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านท่าเรือ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดสุนทรวารี
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านป่าบอน
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านดอนเค็ด
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านนาค้อกลาง
22 กย. 2563
บ้านนาค้อเหนือ
22 กย. 2563

บราโอก้าวหน้า

Image
บ้านบราโอ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านประจัน
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านบูโกะ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
ชุมชนบ้านบือแนปีแน
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านบราโอ(สาขากูนิง)
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
ชุมชนบ้านพงสตา
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านสิเดะ
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านอีบุ๊
22 กย. 2563
Image
บ้านศาลาสอง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านอาโห
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านบากง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
ชุมชนบ้านสะนอ
ยังไม่รายงานข้อมูล

ยะรัง

Image
อนุบาลยะรัง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านกระโด
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านบินยา
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านกาแลสะนอ
ยังไม่รายงานข้อมูล
ตลาดนัดบาซาเอ
22 กย. 2563
Image
บ้านกรือเซะ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านต้นทุเรียน
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านระแว้ง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
ต้นพิกุล
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดเกาะหวาย
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านบ้านคางา
ยังไม่รายงานข้อมูล

อัมพวา

Image
ชุมชนวัดอัมพวนาราม
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
ตลาดปรีกี
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านละหารยามู
22 กย. 2563
บ้านสายชล
22 กย. 2563
บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)
22 กย. 2563
ชุมชนบ้านต้นสน
22 กย. 2563
บ้านอินทนิล
22 กย. 2563
Image
บ้านโคกขี้เหล็ก
ยังไม่รายงานข้อมูล
วัดโคกหญ้าคา
22 กย. 2563
Image
ไทยรัฐวิทยา 52 ฯ
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านต้นแซะ
22 กย. 2563
Image
ตลาดนัดต้นมะขาม
ยังไม่รายงานข้อมูล

กูวิง-ตรัง

Image
บ้านกูวิง
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านสมาหอ
22 กย. 2563
บ้านลางสาด
22 กย. 2563
Image
บ้านกระเสาะ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านแขนท้าว
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านคลองช้าง(มายอ)
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านเกาะจัน
22 กย. 2563
บ้านตรัง
22 กย. 2563
บ้านเขาวัง
22 กย. 2563
บ้านบูดน
22 กย. 2563
Image
บ้านมะหุด
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านควนหยี
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านบาโง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านปานัน
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านบาตะกูโบ
ยังไม่รายงานข้อมูล

มายอพัฒนา

Image
มายอ(สถิตย์ภูผา)
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านถนน
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านดูวา
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านกระหวะ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านราวอ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านบาละแต
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านปาลัส
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านด่าน
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
ชุมชนบ้านเมืองยอน
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านเจาะบาแน
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านบูเกะกุง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านน้ำใส
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านสะกำ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านกูบังบาเดาะ
ยังไม่รายงานข้อมูล

แม่ลาน

Image
วัดบุพนิมิต
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านโคกเหรียง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดป่าสวย
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านคลองทราย
22 กย. 2563
บ้านต้นโตนด
22 กย. 2563
Image
บ้านวังกว้าง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านควนแปลงงู
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านปลักปรือ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านคูระ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านตันหยง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านม่วงเตี้ย
ยังไม่รายงานข้อมูล

รายชื่อโรงเรียนที่ไม่จัดอาหารกลางวันในวันนี้

โรงเรียน กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)