รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ รายงาน 1 รายงาน 2 รายงานประจำเดือน งดจัดอาหาร ข้อมูลปี 2562
ข้อมูลของ มค.-พย. 2562 สามารถเข้าดูได้ที่ archive.pattani2.go.th/lunch62

ค้นหาโรงเรียน ::
ยังไม่รายงานข้อมูล รายงานข้อมูลแล้ว

ดอกประดู่

วัดนาประดู่
22 มค. 2563
Image
บ้านควนประ
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านนาประดู่
22 มค. 2563
บ้านควนโนรี
22 มค. 2563
Image
บ้านป่าไร่
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านควนลังงา
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดทรายขาว
ยังไม่รายงานข้อมูล
สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้
22 มค. 2563
บ้านเกาะตา
22 มค. 2563
วัดอรัญวาสิการาม
22 มค. 2563
Image
บ้านบาเงง
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านคลองหิน
22 มค. 2563
Image
วัดธนาภิมุข
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านโผงโผง
ยังไม่รายงานข้อมูล

นาเกตุพัฒนา

Image
บ้านนาเกตุ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดภมรคติวัน
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านตุปะ
22 มค. 2563
บ้านชะเมา
22 มค. 2563
บ้านควนลาแม
22 มค. 2563
Image
บ้านบาโงฆาดิง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านคลองช้าง(โคกโพธฺิ์)
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดนิคมสถิต
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านยางแดง
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านล้อแตก
22 มค. 2563
Image
บ้านนาค้อใต้
ยังไม่รายงานข้อมูล
วัดมะกรูด
22 มค. 2563

ร่มโพธิ์

บ้านโคกโพธิ์
22 มค. 2563
บ้านทุ่งยาว
22 มค. 2563
บ้านสามยอด
22 มค. 2563
บ้านท่าคลอง
22 มค. 2563
บ้านโคกต้นสะตอ
22 มค. 2563
Image
วัดบันลือคชาวาส
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านควนแตน
22 มค. 2563
บ้านท่าเรือ
22 มค. 2563
Image
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดสุนทรวารี
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านป่าบอน
22 มค. 2563
Image
บ้านดอนเค็ด
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านนาค้อกลาง
22 มค. 2563
บ้านนาค้อเหนือ
22 มค. 2563

บราโอก้าวหน้า

Image
บ้านบราโอ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านประจัน
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านบูโกะ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
ชุมชนบ้านบือแนปีแน
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านบราโอ(สาขากูนิง)
ยังไม่รายงานข้อมูล
ชุมชนบ้านพงสตา
22 มค. 2563
Image
บ้านสิเดะ
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านอีบุ๊
22 มค. 2563
Image
บ้านศาลาสอง
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านอาโห
22 มค. 2563
Image
บ้านบากง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
ชุมชนบ้านสะนอ
ยังไม่รายงานข้อมูล

ยะรัง

Image
อนุบาลยะรัง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านกระโด
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านบินยา
22 มค. 2563
Image
บ้านกาแลสะนอ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
ตลาดนัดบาซาเอ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านกรือเซะ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านต้นทุเรียน
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านระแว้ง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
ต้นพิกุล
ยังไม่รายงานข้อมูล
วัดเกาะหวาย
22 มค. 2563
Image
บ้านบ้านคางา
ยังไม่รายงานข้อมูล

อัมพวา

Image
ชุมชนวัดอัมพวนาราม
ยังไม่รายงานข้อมูล
ตลาดปรีกี
22 มค. 2563
Image
บ้านละหารยามู
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านสายชล
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
ชุมชนบ้านต้นสน
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านอินทนิล
22 มค. 2563
Image
บ้านโคกขี้เหล็ก
ยังไม่รายงานข้อมูล
วัดโคกหญ้าคา
22 มค. 2563
ไทยรัฐวิทยา 52 ฯ
22 มค. 2563
บ้านต้นแซะ
22 มค. 2563
Image
ตลาดนัดต้นมะขาม
ยังไม่รายงานข้อมูล

กูวิง-ตรัง

Image
บ้านกูวิง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านสมาหอ
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านลางสาด
22 มค. 2563
Image
บ้านกระเสาะ
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านแขนท้าว
22 มค. 2563
Image
บ้านคลองช้าง(มายอ)
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านเกาะจัน
22 มค. 2563
บ้านตรัง
22 มค. 2563
บ้านเขาวัง
22 มค. 2563
บ้านบูดน
22 มค. 2563
บ้านมะหุด
22 มค. 2563
Image
บ้านควนหยี
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านบาโง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านปานัน
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านบาตะกูโบ
22 มค. 2563

มายอพัฒนา

มายอ(สถิตย์ภูผา)
22 มค. 2563
บ้านถนน
22 มค. 2563
Image
บ้านดูวา
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านกระหวะ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านราวอ
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านบาละแต
22 มค. 2563
Image
บ้านปาลัส
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านด่าน
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
ชุมชนบ้านเมืองยอน
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านเจาะบาแน
22 มค. 2563
Image
บ้านบูเกะกุง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านน้ำใส
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านสะกำ
22 มค. 2563
Image
บ้านกูบังบาเดาะ
ยังไม่รายงานข้อมูล

แม่ลาน

Image
วัดบุพนิมิต
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านโคกเหรียง
22 มค. 2563
วัดป่าสวย
22 มค. 2563
Image
บ้านคลองทราย
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านต้นโตนด
22 มค. 2563
Image
บ้านวังกว้าง
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านควนแปลงงู
22 มค. 2563
Image
บ้านปลักปรือ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านคูระ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านตันหยง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านม่วงเตี้ย
ยังไม่รายงานข้อมูล

รายชื่อโรงเรียนที่ไม่จัดอาหารกลางวันในวันนี้

โรงเรียน กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)
บ้านต้นโตนด ทัศนศึกษาดูงานจ.นครศรีธรรมราช คณะครูไปร่วมงานมหกรรมวิชาการ 6 มค. 2563 1 กค. 2563 2