รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ รายงาน 1 รายงาน 2 รายงานประจำเดือน งดจัดอาหาร ข้อมูลปี 2562 ข้อมูลปี 2563

สถิติการายงานข้อมูลอาหารกลางวัน ประจำปี 2564

ดอกประดู่

นาเกตุพัฒนา

ร่มโพธิ์

บราโอก้าวหน้า

ยะรัง

อัมพวา

กูวิง-ตรัง

มายอพัฒนา

แม่ลาน