รายงานข้อมูลอาหารกลางวัน โรงเรียน ชุมชนบ้านสะนอ

ประจำ เดือนมกราคม ปี 2563
ที่ วันที่ รายการอาหาร ภาพอาหาร
1 2 มค. 2563 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ผัดเผ็ดไก่
3.ลอดช่อง
4.แตงกวา

สารอาหาร
1.โปรตีน
2.วิตามิน
3.คาร์โฮเดรต
4.เกลือแร่
5.ไขมัน
2 3 มค. 2563 รายการอาหาร
1.ข้าวมันไก่
2.แตงโม
3.แตงกวา

สารอาหาร
1.โปรตีน
2.วิตามิน
3.คาร์โฮเดรต
4.เกลือแร่
5.ไขมัน
3 6 มค. 2563 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.แกงเขียวหวานไก่
3.วุ้นดำ
4.แตงกวา

สารอาหาร
1.โปรตีน
2.วิตามิน
3.คาร์โฮเดรต
4.เกลือแร่
5.ไขมัน
4 7 มค. 2563 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.แกงจืด
3.แตงโม
4.แตงกวา

สารอาหาร
1.โปรตีน
2.วิตามิน
3.คาร์โฮเดรต
4.เกลือแร่
5.ไขมัน
5 8 มค. 2563 รายการอาหาร
1.ข้าวผัด
2.ถั่วเขียวต้ม
3.แตงกวา

สารอาหาร
1.โปรตีน
2.วิตามิน
3.คาร์โฮเดรต
4.เกลือแร่
5.ไขมัน
6 9 มค. 2563 รายการอาหาร
1.ข้าวหมกไก่
2.แตงโม
3.แตงกวา

สารอาหาร
1.โปรตีน
2.วิตามิน
3.คาร์โฮเดรต
4.เกลือแร่
5.ไขมัน

7 10 มค. 2563 รายการอาหาร
1.ก๋วยจั๊บ
2.ฟักทองเชื่อมกะทิ
3.

สารอาหาร
1.โปรตีน
2.วิตามิน
3.คาร์โฮเดรต
4.เกลือแร่
5.ไขมัน
8 13 มค. 2563 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ซุปไก่
3.วุ้นดำ

สารอาหาร
1.โปรตีน
2.วิตามิน
3.คาร์โฮเดรต
4.เกลือแร่
5.ไขมัน
9 14 มค. 2563 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ต้มยำกุ้ง
3.แตงโม
4.แตงกวา

สารอาหาร
1.โปรตีน
2.วิตามิน
3.คาร์โฮเดรต
4.เกลือแร่
5.ไขมัน

10 15 มค. 2563 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.พะโล้
3.กล้วย
4.ปลาทอด
5.แตงกวา

สารอาหาร
1.โปรตีน
2.วิตามิน
3.คาร์โฮเดรต
4.เกลือแร่
5.ไขมัน
11 17 มค. 2563 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ไก่ต้มขมิ้น
3.ไข่เจียว
4.ถั่วเขียวต้มกะทิ

สารอาหาร
1.โปรตีน
2.วิตามิน
3.คาร์โฮเดรต
4.เกลือแร่
5.ไขมัน
12 20 มค. 2563 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ไก่ต้มฝัก
3.ลอดช่อง

สารอาหาร
1.โปรตีน
2.วิตามิน
3.คาร์โฮเดรต
4.เกลือแร่
5.ไขมัน
13 21 มค. 2563 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ผัดเปรี้ยวหวาน
3.ส้ม

สารอาหาร
1.โปรตีน
2.วิตามิน
3.คาร์โฮเดรต
4.เกลือแร่
5.ไขมัน
14 22 มค. 2563 รายการอาหาร
1.ข้าวผัด
2.แตงโม
3.แตงกวา

สารอาหาร
1.โปรตีน
2.วิตามิน
3.คาร์โฮเดรต
4.เกลือแร่
5.ไขมัน
15 23 มค. 2563 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.แกงจืดไก่
3.ข้าวเหนียวดำต้มกะทิ
4.แตงกวา

สารอาหาร
1.โปรตีน
2.วิตามิน
3.คาร์โฮเดรต
4.เกลือแร่
5.ไขมัน
16 24 มค. 2563 รายการอาหาร
1.ข้าวหมก
2.สับปะรด
3.แตงกวา

สารอาหาร
1.โปรตีน
2.วิตามิน
3.คาร์โฮเดรต
4.เกลือแร่
5.ไขมัน

17 28 มค. 2563 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ต้มยำไก่
3.วุ้นดำ

สารอาหาร
1.โปรตีน
2.วิตามิน
3.คาร์โฮเดรต
4.เกลือแร่
5.ไขมัน
18 29 มค. 2563 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.พะโล้ไข่
3.ลอดช่อง

สารอาหาร
1.โปรตีน
2.วิตามิน
3.คาร์โฮเดรต
4.เกลือแร่
5.ไขมัน
19 30 มค. 2563 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ปลาทอดน้ำบูดู
3.ผัดกุ้ง
4.แตงโม
5.แตงกวา

สารอาหาร
1.โปรตีน
2.วิตามิน
3.คาร์โฮเดรต
4.เกลือแร่
5.ไขมัน
20 31 มค. 2563 รายการอาหาร
1.ก๋วยจั๊บ
2.ถั่วเขียวต้มกะทิ


สารอาหาร
1.โปรตีน
2.วิตามิน
3.คาร์โฮเดรต
4.เกลือแร่
5.ไขมัน