รายงานข้อมูลอาหารกลางวัน โรงเรียน บ้านเกาะจัน

ประจำ เดือนมกราคม ปี 2563
ที่ วันที่ รายการอาหาร ภาพอาหาร
1 2 มค. 2563 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย แกงจืดลูกชิ้นปลาใส่ผักกาดขาว ใส่ไก่บด. ใส่เต้าหู้ขาว ใส่เห็ดหูหนูใส่วุ้นเส้น
2.ปลาทูทอด น้ำพริกผักลวก ผลไม้กล้วยน้ำว้า
3.

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต โปรตีน วิตามิน เกลือแร่ ไขมัน
2.
3.
2 3 มค. 2563 รายการอาหาร
1.ข้าวหมกไก่ อาจาดแตงกวา น้ำจิ้มผักสด
2.แกงบวดฟักทอง
3.

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน เกลือแร่
2.
3.
3 6 มค. 2563 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย แกงมัสมั่นไก่ใส่มันฝรั่ง น้ำพริกผักลวก ผลไม้ส้ม
2.
3.

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต โปรตีน วิตามิน เกลือแร่ ไขมัน
2.
3.
4 7 มค. 2563 รายการอาหาร
1.ข้าวผัดสามสี ไข่ดาว น้ำจิ้ม ผักสด ผลไม้แตงโม
2.
3.

สารอาหาร
1.โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน เกลือแร่
2.
3.
5 8 มค. 2563 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย ไข่ดาวทรงเครื่อง นำ้พริกผักลวก ผลไม้ส้ม
2.
3.

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต โปรตีน วิตามิน เกลือแร่ ไขมัน
2.
3.
6 9 มค. 2563 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย ไก่ต้มขมิ้นใส่ฟักเขียว น้ำพริก ผักสด ผลไม้แอบเปิ้ล
2.
3.

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต โปรตีน วิตามิน เกลือแร่ ไขมัน
2.
3.
7 10 มค. 2563 รายการอาหาร
1.ข้าวยำปักษ์ใต้ ไข่ต้ม ผลไม้แตงโม
2.
3.

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต โปรตีน วิตามิน เกลือแร่ ไขมัน
2.
3.
8 13 มค. 2563 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย ต้มยำไก่ น้ำพริกผักสด ผลไม้ส้ม
2.
3.

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต โปรตีน วิตามิน เกลือแร่ ไขมัน
2.
3.
9 14 มค. 2563 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย แกงไข่ น้ำพริก ผักแตงกวา
2.
3.

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต โปรตีน วิตามิน เกลือแร่ ไขมัน
2.
3.
10 15 มค. 2563 รายการอาหาร
1.ขนมจีน นำ้ยาปักษ์ใต้ ผักสด
2.
3.

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต โปรตีน วิตามิน เกลือแร่ ไขมัน
2.
3.
11 17 มค. 2563 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย แกงผัดเผ็ดไก่ นำ้พริกผักสด ผลไม้แตงโม
2.
3.

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต์ โปรตีน วิตามิน เกลือแร่ ไขมัน
2.
3.
12 20 มค. 2563 รายการอาหาร
1.ก๋วยเตี๋ยวไก่ ผักลวด ผลไม้ส้ม
2.
3.

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต์ โปรตีน วิตามิน เกลือแร่ ไขมัน
2.
3.
13 21 มค. 2563 รายการอาหาร
1.ข้าวสวยปลาทูทอด ผักลวกน้ำพริกผลไม้ส้ม
2.
3.

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต โปรตีน วิตามิน เกลือแร่ ไขมัน
2.
3.
14 22 มค. 2563 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย ไข่เจียว หลนทรงเครื่อง
ผักสด แตงกวา ถั่วพู
ผลไม้แตงโม
2.
3.

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต โปรตีน วิตามิน เกลือแร่ ไขมัน
2.
3.
15 23 มค. 2563 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย ต้มยำไก่ใส่เห็ดนางฟ้า น้ำพริก ผักสดแตงกวา ถั่วพู ผลไม้แตงโม
2.
3.

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต โปรตีน วิตามิน เกลือแร่ ไขมัน
2.
3.
16 24 มค. 2563 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย แกงส้มปลาใส่ผักมะละกอ น้ำพริก ผักแตงกวา
ผลไม้แตงโม
2.
3.

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต โปรตีน วิตามิน เกลือแร่ ไขมัน
2.
3.
17 28 มค. 2563 รายการอาหาร
1.ข้าวยำสมุนไพรไข่ต้ม ผักสดซอย ผลไม้แตงโม
2.
3.

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต โปรตีน วิตามิน เกลือแร่ ไขมัน
2.
3.
18 29 มค. 2563 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย แกงเผ็ดไก่ใส่หน่อไม้ น้ำพริก ผักสด ผลไม้แตงโม
2.
3.

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต โปรตีน วิตามิน เกลือแร่ ไขมัน
2.
3.
19 30 มค. 2563 รายการอาหาร
1.ข้าวผัดสามสี น้ำจิ้ม ผักแตงกวา ผลไม้แตงโม
2.
3.

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต โปรตีน วิตามิน เกลือแร่ ไขมัน
2.
3.
20 31 มค. 2563 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย แกงจืดไก่ใส่ฟักเขียว นำ้พริกผักสด ผลไม้ส้ม
2.
3.

สารอาหาร
1.คาค์โบไฮเดรต์ โปรตีน วิตามิน เกลือแร่ ไขมัน
2.
3.