อาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านมะหุด

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ รายงาน 1 รายงาน 2 รายงานประจำเดือน งดจัดอาหาร ข้อมูลปี 2562
ข้อมูลของ มค.-พย. 2562 สามารถเข้าดูได้ที่ archive.pattani2.go.th/lunch62

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (20)    กุมภาพันธ์ (19)    มีนาคม (12)    กรกฎาคม (18)    สิงหาคม (8)    ธันวาคม (18)    
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563...

บ้านมะหุด
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563...

บ้านมะหุด
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563...

บ้านมะหุด
วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563...

บ้านมะหุด
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563...

บ้านมะหุด
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563...

บ้านมะหุด
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563...

บ้านมะหุด
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563...

บ้านมะหุด
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563...

บ้านมะหุด
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563...

บ้านมะหุด
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563...

บ้านมะหุด
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563...

บ้านมะหุด
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563...

บ้านมะหุด
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563...

บ้านมะหุด
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563...

บ้านมะหุด
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563...

บ้านมะหุด
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563...

บ้านมะหุด
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563...

บ้านมะหุด
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563...

บ้านมะหุด
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563...

บ้านมะหุด
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563...

บ้านมะหุด
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563...

บ้านมะหุด
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563...

บ้านมะหุด
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563...

บ้านมะหุด
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563...

บ้านมะหุด
วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563...

บ้านมะหุด
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563...

บ้านมะหุด
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563...

บ้านมะหุด
ไปยังหน้าที่