อาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านบาโง

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ รายงาน 1 รายงาน 2 รายงานประจำเดือน งดจัดอาหาร ข้อมูลปี 2562
ข้อมูลของ มค.-พย. 2562 สามารถเข้าดูได้ที่ archive.pattani2.go.th/lunch62

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (20)    กุมภาพันธ์ (19)    มีนาคม (13)    กรกฎาคม (3)    สิงหาคม (22)    กันยายน (15)    ตุลาคม (12)    ธันวาคม (18)    
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563...

บ้านบาโง
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563...

บ้านบาโง
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563...

บ้านบาโง
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563...

บ้านบาโง
วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563...

บ้านบาโง
วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563...

บ้านบาโง
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563...

บ้านบาโง
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563...

บ้านบาโง
วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563...

บ้านบาโง
วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563...

บ้านบาโง
วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563...

บ้านบาโง
วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563...

บ้านบาโง
วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563...

บ้านบาโง
วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563...

บ้านบาโง
วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563...

บ้านบาโง
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563...

บ้านบาโง
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563...

บ้านบาโง
วันพุธที่ 16 กันยายน 2563...

บ้านบาโง
วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563...

บ้านบาโง
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563...

บ้านบาโง
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563...

บ้านบาโง
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563...

บ้านบาโง
วันพุธที่ 9 กันยายน 2563...

บ้านบาโง
วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563...

บ้านบาโง
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563...

บ้านบาโง
วันพุธที่ 2 กันยายน 2563...

บ้านบาโง
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563...

บ้านบาโง
ไปยังหน้าที่