อาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านบาตะกูโบ

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ รายงาน 1 รายงาน 2 รายงานประจำเดือน งดจัดอาหาร ข้อมูลปี 2562
ข้อมูลของ มค.-พย. 2562 สามารถเข้าดูได้ที่ archive.pattani2.go.th/lunch62

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (16)    กุมภาพันธ์ (17)    มีนาคม (7)    กรกฎาคม (22)    สิงหาคม (3)    ธันวาคม (17)    
วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563...

บ้านบาตะกูโบ
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563...

บ้านบาตะกูโบ
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563...

บ้านบาตะกูโบ
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563...

บ้านบาตะกูโบ
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563...

บ้านบาตะกูโบ
วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563...

บ้านบาตะกูโบ
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563...

บ้านบาตะกูโบ
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563...

บ้านบาตะกูโบ
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563...

บ้านบาตะกูโบ
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563...

บ้านบาตะกูโบ
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563...

บ้านบาตะกูโบ
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563...

บ้านบาตะกูโบ
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563...

บ้านบาตะกูโบ
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563...

บ้านบาตะกูโบ
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563...

บ้านบาตะกูโบ
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563...

บ้านบาตะกูโบ
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563...

บ้านบาตะกูโบ
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563...

บ้านบาตะกูโบ
วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563...

บ้านบาตะกูโบ
วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563...

บ้านบาตะกูโบ
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563...

บ้านบาตะกูโบ
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563...

บ้านบาตะกูโบ
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563...

บ้านบาตะกูโบ
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563...

บ้านบาตะกูโบ
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563...

บ้านบาตะกูโบ
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563...

บ้านบาตะกูโบ
วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563...

บ้านบาตะกูโบ
วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563...

บ้านบาตะกูโบ
ไปยังหน้าที่