อาหารกลางวันของโรงเรียนมายอ(สถิตย์ภูผา)

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ รายงาน 1 รายงาน 2 รายงานประจำเดือน งดจัดอาหาร ข้อมูลปี 2562
ข้อมูลของ มค.-พย. 2562 สามารถเข้าดูได้ที่ archive.pattani2.go.th/lunch62

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (20)    กุมภาพันธ์ (19)    มีนาคม (12)    กรกฎาคม (18)    สิงหาคม (8)    ธันวาคม (18)    
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563...

มายอ(สถิตย์ภูผา)
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563...

มายอ(สถิตย์ภูผา)
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563...

มายอ(สถิตย์ภูผา)
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563...

มายอ(สถิตย์ภูผา)
วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563...

มายอ(สถิตย์ภูผา)
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563...

มายอ(สถิตย์ภูผา)
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563...

มายอ(สถิตย์ภูผา)
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563...

มายอ(สถิตย์ภูผา)
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563...

มายอ(สถิตย์ภูผา)
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563...

มายอ(สถิตย์ภูผา)
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563...

มายอ(สถิตย์ภูผา)
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563...

มายอ(สถิตย์ภูผา)
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563...

มายอ(สถิตย์ภูผา)
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563...

มายอ(สถิตย์ภูผา)
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563...

มายอ(สถิตย์ภูผา)
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563...

มายอ(สถิตย์ภูผา)
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563...

มายอ(สถิตย์ภูผา)
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563...

มายอ(สถิตย์ภูผา)
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563...

มายอ(สถิตย์ภูผา)
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563...

มายอ(สถิตย์ภูผา)
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563...

มายอ(สถิตย์ภูผา)
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563...

มายอ(สถิตย์ภูผา)
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563...

มายอ(สถิตย์ภูผา)
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563...

มายอ(สถิตย์ภูผา)
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563...

มายอ(สถิตย์ภูผา)
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563...

มายอ(สถิตย์ภูผา)
วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563...

มายอ(สถิตย์ภูผา)
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563...

มายอ(สถิตย์ภูผา)
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563...

มายอ(สถิตย์ภูผา)
ไปยังหน้าที่