อาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านกระหวะ

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ รายงาน 1 รายงาน 2 รายงานประจำเดือน งดจัดอาหาร ข้อมูลปี 2562
ข้อมูลของ มค.-พย. 2562 สามารถเข้าดูได้ที่ archive.pattani2.go.th/lunch62

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (18)    กุมภาพันธ์ (15)    มีนาคม (3)    กรกฎาคม (16)    สิงหาคม (7)    ธันวาคม (17)    
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563...

บ้านกระหวะ
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563...

บ้านกระหวะ
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563...

บ้านกระหวะ
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563...

บ้านกระหวะ
วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563...

บ้านกระหวะ
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563...

บ้านกระหวะ
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563...

บ้านกระหวะ
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563...

บ้านกระหวะ
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563...

บ้านกระหวะ
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563...

บ้านกระหวะ
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563...

บ้านกระหวะ
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563...

บ้านกระหวะ
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563...

บ้านกระหวะ
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563...

บ้านกระหวะ
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563...

บ้านกระหวะ
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563...

บ้านกระหวะ
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563...

บ้านกระหวะ
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563...

บ้านกระหวะ
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563...

บ้านกระหวะ
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563...

บ้านกระหวะ
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563...

บ้านกระหวะ
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563...

บ้านกระหวะ
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563...

บ้านกระหวะ
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563...

บ้านกระหวะ
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563...

บ้านกระหวะ
วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563...

บ้านกระหวะ
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านกระหวะ
วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านกระหวะ
วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านกระหวะ
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านกระหวะ
ไปยังหน้าที่

การจัดกิจกรรมของโรงเรียน จึงงดจัดอาหารกลางวัน

ที่ กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)
1 เยี่ยมบ้านนักเรียน ด้วยโรงเรียนบ้านกระหวะได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตลอดจนส่งเสริมครู ผู้ปกครองและเพื่อนนักเรียนด้วยกันให้มีศักยภาพในการร่วมดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 6 ธค. 2562 6 ธค. 2562 1
2 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 พานักเรียนและคณะครูเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 30 พย. 542 30 พย. 542 3
3 วันครู ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านกระหวะ เข้าร่วมงานวันครู ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 30 พย. 542 30 พย. 542 1
4 วันหยุดชดเชยตรุษจีน วันหยุดชดเชยตรุษจีน 30 พย. 542 30 พย. 542 1
5 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนจัดกิจกรรมโครงโลกใบใหญ่ในความคิดของฉัน ปีการศึกษา 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 6 - 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กรุงเทพมหานคร 30 พย. 542 30 พย. 542 6
6 กิจกรรมโตรงการทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านกระหวะ ได้จัดกิจกรรมโครงการทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 30 พย. 542 30 พย. 542 1
7 กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ปีการศึกษา 2562 30 พย. 542 30 พย. 542 1