อาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านราวอ

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ รายงาน 1 รายงาน 2 รายงานประจำเดือน งดจัดอาหาร ข้อมูลปี 2562
ข้อมูลของ มค.-พย. 2562 สามารถเข้าดูได้ที่ archive.pattani2.go.th/lunch62

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (18)    กุมภาพันธ์ (19)    มีนาคม (12)    กรกฎาคม (18)    สิงหาคม (8)    พฤศจิกายน (1)    ธันวาคม (17)    
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563...

บ้านราวอ
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563...

บ้านราวอ
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563...

บ้านราวอ
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563...

บ้านราวอ
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563...

บ้านราวอ
วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563...

บ้านราวอ
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563...

บ้านราวอ
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563...

บ้านราวอ
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563...

บ้านราวอ
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563...

บ้านราวอ
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563...

บ้านราวอ
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563...

บ้านราวอ
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563...

บ้านราวอ
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563...

บ้านราวอ
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563...

บ้านราวอ
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563...

บ้านราวอ
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563...

บ้านราวอ
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563...

บ้านราวอ
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563...

บ้านราวอ
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563...

บ้านราวอ
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563...

บ้านราวอ
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563...

บ้านราวอ
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563...

บ้านราวอ
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563...

บ้านราวอ
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563...

บ้านราวอ
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563...

บ้านราวอ
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563...

บ้านราวอ
วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563...

บ้านราวอ
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563...

บ้านราวอ
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563...

บ้านราวอ
ไปยังหน้าที่

การจัดกิจกรรมของโรงเรียน จึงงดจัดอาหารกลางวัน

ที่ กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)
1 ศึกษาดูงาน งานศิลปหัตกรรมนักเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช 6 มค. 2563 7 มค. 2563 2
2 ร่วมงานวันครู ร่วมงานวันครู สพป.ปน.2 16 มค. 2563 16 มค. 2563 1