อาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านสะกำ

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ รายงาน 1 รายงาน 2 รายงานประจำเดือน งดจัดอาหาร ข้อมูลปี 2562
ข้อมูลของ มค.-พย. 2562 สามารถเข้าดูได้ที่ archive.pattani2.go.th/lunch62

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (20)    กุมภาพันธ์ (17)    มีนาคม (8)    กรกฎาคม (16)    ธันวาคม (18)    
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563...

บ้านสะกำ
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563...

บ้านสะกำ
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563...

บ้านสะกำ
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563...

บ้านสะกำ
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563...

บ้านสะกำ
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563...

บ้านสะกำ
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563...

บ้านสะกำ
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563...

บ้านสะกำ
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563...

บ้านสะกำ
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563...

บ้านสะกำ
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563...

บ้านสะกำ
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563...

บ้านสะกำ
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563...

บ้านสะกำ
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563...

บ้านสะกำ
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563...

บ้านสะกำ
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563...

บ้านสะกำ
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563...

บ้านสะกำ
วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563...

บ้านสะกำ
วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563...

บ้านสะกำ
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563...

บ้านสะกำ
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563...

บ้านสะกำ
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563...

บ้านสะกำ
วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563...

บ้านสะกำ
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านสะกำ
วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านสะกำ
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านสะกำ
วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านสะกำ
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านสะกำ
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านสะกำ
ไปยังหน้าที่