อาหารกลางวันของโรงเรียนวัดบุพนิมิต

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ รายงาน 1 รายงาน 2 รายงานประจำเดือน งดจัดอาหาร ข้อมูลปี 2562
ข้อมูลของ มค.-พย. 2562 สามารถเข้าดูได้ที่ archive.pattani2.go.th/lunch62

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (19)    กุมภาพันธ์ (19)    มีนาคม (4)    กรกฎาคม (12)    สิงหาคม (8)    ธันวาคม (18)    
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563...

วัดบุพนิมิต
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563...

วัดบุพนิมิต
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563...

วัดบุพนิมิต
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563...

วัดบุพนิมิต
วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563...

วัดบุพนิมิต
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563...

วัดบุพนิมิต
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563...

วัดบุพนิมิต
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563...

วัดบุพนิมิต
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563...

วัดบุพนิมิต
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563...

วัดบุพนิมิต
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563...

วัดบุพนิมิต
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563...

วัดบุพนิมิต
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563...

วัดบุพนิมิต
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563...

วัดบุพนิมิต
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563...

วัดบุพนิมิต
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563...

วัดบุพนิมิต
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563...

วัดบุพนิมิต
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563...

วัดบุพนิมิต
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563...

วัดบุพนิมิต
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563...

วัดบุพนิมิต
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563...

วัดบุพนิมิต
วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563...

วัดบุพนิมิต
วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563...

วัดบุพนิมิต
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563...

วัดบุพนิมิต
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563...

วัดบุพนิมิต
ไปยังหน้าที่