อาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านปลักปรือ

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ รายงาน 1 รายงาน 2 รายงานประจำเดือน งดจัดอาหาร ข้อมูลปี 2562
ข้อมูลของ มค.-พย. 2562 สามารถเข้าดูได้ที่ archive.pattani2.go.th/lunch62

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (20)    กุมภาพันธ์ (19)    มีนาคม (8)    กรกฎาคม (18)    สิงหาคม (5)    ธันวาคม (18)    
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563...

บ้านปลักปรือ
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563...

บ้านปลักปรือ
วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563...

บ้านปลักปรือ
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563...

บ้านปลักปรือ
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563...

บ้านปลักปรือ
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563...

บ้านปลักปรือ
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563...

บ้านปลักปรือ
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563...

บ้านปลักปรือ
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563...

บ้านปลักปรือ
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563...

บ้านปลักปรือ
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563...

บ้านปลักปรือ
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563...

บ้านปลักปรือ
วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563...

บ้านปลักปรือ
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563...

บ้านปลักปรือ
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563...

บ้านปลักปรือ
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563...

บ้านปลักปรือ
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563...

บ้านปลักปรือ
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563...

บ้านปลักปรือ
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563...

บ้านปลักปรือ
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563...

บ้านปลักปรือ
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563...

บ้านปลักปรือ
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563...

บ้านปลักปรือ
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563...

บ้านปลักปรือ
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563...

บ้านปลักปรือ
วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563...

บ้านปลักปรือ
วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563...

บ้านปลักปรือ
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563...

บ้านปลักปรือ
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563...

บ้านปลักปรือ
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563...

บ้านปลักปรือ
วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563...

บ้านปลักปรือ
ไปยังหน้าที่