อาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านควนโนรี

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ รายงาน 1 รายงาน 2 รายงานประจำเดือน งดจัดอาหาร ข้อมูลปี 2562
ข้อมูลของ มค.-พย. 2562 สามารถเข้าดูได้ที่ archive.pattani2.go.th/lunch62

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (19)    กุมภาพันธ์ (19)    มีนาคม (6)    กรกฎาคม (19)    สิงหาคม (7)    ธันวาคม (17)    
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563...

บ้านควนโนรี
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563...

บ้านควนโนรี
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563...

บ้านควนโนรี
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563...

บ้านควนโนรี
วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563...

บ้านควนโนรี
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563...

บ้านควนโนรี
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563...

บ้านควนโนรี
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563...

บ้านควนโนรี
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563...

บ้านควนโนรี
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563...

บ้านควนโนรี
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563...

บ้านควนโนรี
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563...

บ้านควนโนรี
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563...

บ้านควนโนรี
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563...

บ้านควนโนรี
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563...

บ้านควนโนรี
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563...

บ้านควนโนรี
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563...

บ้านควนโนรี
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563...

บ้านควนโนรี
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563...

บ้านควนโนรี
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563...

บ้านควนโนรี
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563...

บ้านควนโนรี
วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563...

บ้านควนโนรี
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563...

บ้านควนโนรี
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563...

บ้านควนโนรี
ไปยังหน้าที่