อาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านควนโนรี

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ รายงาน 1 รายงาน 2 รายงานประจำเดือน งดจัดอาหาร ข้อมูลปี 2562
ข้อมูลของ มค.-พย. 2562 สามารถเข้าดูได้ที่ archive.pattani2.go.th/lunch62

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (19)    กุมภาพันธ์ (19)    มีนาคม (6)    ธันวาคม (17)    
วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563...

บ้านควนโนรี
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563...

บ้านควนโนรี
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563...

บ้านควนโนรี
วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563...

บ้านควนโนรี
วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563...

บ้านควนโนรี
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านควนโนรี
วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านควนโนรี
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านควนโนรี
วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านควนโนรี
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านควนโนรี
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านควนโนรี
วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านควนโนรี
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านควนโนรี
วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านควนโนรี
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านควนโนรี
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านควนโนรี
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านควนโนรี
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านควนโนรี
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านควนโนรี
วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านควนโนรี
วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านควนโนรี
วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านควนโนรี
วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านควนโนรี
วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563...

บ้านควนโนรี
วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563...

บ้านควนโนรี
วันพุธที่ 29 มกราคม 2563...

บ้านควนโนรี
วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563...

บ้านควนโนรี
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563...

บ้านควนโนรี
ไปยังหน้าที่