อาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านนาเกตุ

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ รายงาน 1 รายงาน 2 รายงานประจำเดือน งดจัดอาหาร ข้อมูลปี 2562
ข้อมูลของ มค.-พย. 2562 สามารถเข้าดูได้ที่ archive.pattani2.go.th/lunch62

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (18)    กุมภาพันธ์ (19)    มีนาคม (13)    กรกฎาคม (5)    สิงหาคม (3)    พฤศจิกายน (1)    ธันวาคม (18)    
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563...

บ้านนาเกตุ
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563...

บ้านนาเกตุ
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563...

บ้านนาเกตุ
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563...

บ้านนาเกตุ
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563...

บ้านนาเกตุ
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563...

บ้านนาเกตุ
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563...

บ้านนาเกตุ
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563...

บ้านนาเกตุ
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563...

บ้านนาเกตุ
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563...

บ้านนาเกตุ
วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563...

บ้านนาเกตุ
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563...

บ้านนาเกตุ
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563...

บ้านนาเกตุ
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563...

บ้านนาเกตุ
วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563...

บ้านนาเกตุ
วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563...

บ้านนาเกตุ
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563...

บ้านนาเกตุ
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563...

บ้านนาเกตุ
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563...

บ้านนาเกตุ
วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563...

บ้านนาเกตุ
วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563...

บ้านนาเกตุ
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านนาเกตุ
วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านนาเกตุ
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านนาเกตุ
วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านนาเกตุ
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านนาเกตุ
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านนาเกตุ
วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านนาเกตุ
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านนาเกตุ
วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านนาเกตุ
ไปยังหน้าที่