อาหารกลางวันของโรงเรียนวัดภมรคติวัน

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ รายงาน 1 รายงาน 2 รายงานประจำเดือน งดจัดอาหาร ข้อมูลปี 2562
ข้อมูลของ มค.-พย. 2562 สามารถเข้าดูได้ที่ archive.pattani2.go.th/lunch62

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (20)    กุมภาพันธ์ (19)    มีนาคม (12)    สิงหาคม (20)    กันยายน (22)    ตุลาคม (20)    ธันวาคม (18)    
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563...

วัดภมรคติวัน
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563...

วัดภมรคติวัน
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563...

วัดภมรคติวัน
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563...

วัดภมรคติวัน
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563...

วัดภมรคติวัน
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563...

วัดภมรคติวัน
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563...

วัดภมรคติวัน
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563...

วัดภมรคติวัน
วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563...

วัดภมรคติวัน
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563...

วัดภมรคติวัน
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563...

วัดภมรคติวัน
วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563...

วัดภมรคติวัน
วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563...

วัดภมรคติวัน
วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563...

วัดภมรคติวัน
วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563...

วัดภมรคติวัน
วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563...

วัดภมรคติวัน
วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563...

วัดภมรคติวัน
วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563...

วัดภมรคติวัน
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563...

วัดภมรคติวัน
วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563...

วัดภมรคติวัน
วันพุธที่ 30 กันยายน 2563...

วัดภมรคติวัน
วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563...

วัดภมรคติวัน
วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563...

วัดภมรคติวัน
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563...

วัดภมรคติวัน
วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563...

วัดภมรคติวัน
วันพุธที่ 23 กันยายน 2563...

วัดภมรคติวัน
วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563...

วัดภมรคติวัน
วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563...

วัดภมรคติวัน
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563...

วัดภมรคติวัน
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563...

วัดภมรคติวัน
ไปยังหน้าที่

การจัดกิจกรรมของโรงเรียน จึงงดจัดอาหารกลางวัน

ที่ กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)
1 วันครู คณะครูและบุคลากรทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวันครู ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 16 มค. 2563 16 มค. 2563 1
2 วันหยุดราชการ ชดเชยวันตรุษจีน 27 มค. 2563 27 มค. 2563 1