อาหารกลางวันของโรงเรียนวัดภมรคติวัน

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ รายงาน 1 รายงาน 2 รายงานประจำเดือน งดจัดอาหาร ข้อมูลปี 2562
ข้อมูลของ มค.-พย. 2562 สามารถเข้าดูได้ที่ archive.pattani2.go.th/lunch62

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (20)    กุมภาพันธ์ (19)    มีนาคม (12)    ธันวาคม (18)    
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563...

วัดภมรคติวัน
วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563...

วัดภมรคติวัน
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563...

วัดภมรคติวัน
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563...

วัดภมรคติวัน
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563...

วัดภมรคติวัน
วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563...

วัดภมรคติวัน
วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563...

วัดภมรคติวัน
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563...

วัดภมรคติวัน
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563...

วัดภมรคติวัน
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563...

วัดภมรคติวัน
วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563...

วัดภมรคติวัน
วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563...

วัดภมรคติวัน
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563...

วัดภมรคติวัน
วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563...

วัดภมรคติวัน
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563...

วัดภมรคติวัน
วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563...

วัดภมรคติวัน
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563...

วัดภมรคติวัน
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563...

วัดภมรคติวัน
วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563...

วัดภมรคติวัน
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563...

วัดภมรคติวัน
วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563...

วัดภมรคติวัน
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563...

วัดภมรคติวัน
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563...

วัดภมรคติวัน
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563...

วัดภมรคติวัน
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563...

วัดภมรคติวัน
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563...

วัดภมรคติวัน
วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563...

วัดภมรคติวัน
วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563...

วัดภมรคติวัน
วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563...

วัดภมรคติวัน
วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563...

วัดภมรคติวัน
ไปยังหน้าที่

การจัดกิจกรรมของโรงเรียน จึงงดจัดอาหารกลางวัน

ที่ กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)
1 วันครู คณะครูและบุคลากรทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวันครู ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 16 มค. 2563 16 มค. 2563 1
2 วันหยุดราชการ ชดเชยวันตรุษจีน 27 มค. 2563 27 มค. 2563 1