อาหารกลางวันของโรงเรียนวัดนิคมสถิต

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ รายงาน 1 รายงาน 2 รายงานประจำเดือน งดจัดอาหาร ข้อมูลปี 2562
ข้อมูลของ มค.-พย. 2562 สามารถเข้าดูได้ที่ archive.pattani2.go.th/lunch62

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (19)    กุมภาพันธ์ (18)    มีนาคม (11)    กรกฎาคม (12)    สิงหาคม (6)    ธันวาคม (17)    
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563...

วัดนิคมสถิต
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563...

วัดนิคมสถิต
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563...

วัดนิคมสถิต
วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563...

วัดนิคมสถิต
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563...

วัดนิคมสถิต
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563...

วัดนิคมสถิต
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563...

วัดนิคมสถิต
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563...

วัดนิคมสถิต
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563...

วัดนิคมสถิต
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563...

วัดนิคมสถิต
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563...

วัดนิคมสถิต
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563...

วัดนิคมสถิต
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563...

วัดนิคมสถิต
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563...

วัดนิคมสถิต
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563...

วัดนิคมสถิต
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563...

วัดนิคมสถิต
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563...

วัดนิคมสถิต
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563...

วัดนิคมสถิต
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563...

วัดนิคมสถิต
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563...

วัดนิคมสถิต
วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563...

วัดนิคมสถิต
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563...

วัดนิคมสถิต
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563...

วัดนิคมสถิต
วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563...

วัดนิคมสถิต
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563...

วัดนิคมสถิต
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563...

วัดนิคมสถิต
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563...

วัดนิคมสถิต
วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563...

วัดนิคมสถิต
วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563...

วัดนิคมสถิต
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563...

วัดนิคมสถิต
ไปยังหน้าที่