อาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านล้อแตก

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ รายงาน 1 รายงาน 2 รายงานประจำเดือน งดจัดอาหาร ข้อมูลปี 2562
ข้อมูลของ มค.-พย. 2562 สามารถเข้าดูได้ที่ archive.pattani2.go.th/lunch62

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (18)    กุมภาพันธ์ (19)    มีนาคม (13)    กรกฎาคม (17)    สิงหาคม (6)    ธันวาคม (18)    
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563...

บ้านล้อแตก
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563...

บ้านล้อแตก
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563...

บ้านล้อแตก
วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563...

บ้านล้อแตก
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563...

บ้านล้อแตก
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563...

บ้านล้อแตก
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563...

บ้านล้อแตก
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563...

บ้านล้อแตก
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563...

บ้านล้อแตก
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563...

บ้านล้อแตก
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563...

บ้านล้อแตก
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563...

บ้านล้อแตก
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563...

บ้านล้อแตก
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563...

บ้านล้อแตก
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563...

บ้านล้อแตก
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563...

บ้านล้อแตก
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563...

บ้านล้อแตก
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563...

บ้านล้อแตก
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563...

บ้านล้อแตก
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563...

บ้านล้อแตก
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563...

บ้านล้อแตก
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563...

บ้านล้อแตก
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563...

บ้านล้อแตก
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563...

บ้านล้อแตก
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563...

บ้านล้อแตก
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563...

บ้านล้อแตก
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563...

บ้านล้อแตก
วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563...

บ้านล้อแตก
ไปยังหน้าที่