อาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านทุ่งยาว

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ รายงาน 1 รายงาน 2 รายงานประจำเดือน งดจัดอาหาร ข้อมูลปี 2562
ข้อมูลของ มค.-พย. 2562 สามารถเข้าดูได้ที่ archive.pattani2.go.th/lunch62

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (20)    กุมภาพันธ์ (19)    มีนาคม (12)    มิถุนายน (1)    กรกฎาคม (18)    สิงหาคม (8)    ธันวาคม (18)    
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563...

บ้านทุ่งยาว
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563...

บ้านทุ่งยาว
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563...

บ้านทุ่งยาว
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563...

บ้านทุ่งยาว
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563...

บ้านทุ่งยาว
วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563...

บ้านทุ่งยาว
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563...

บ้านทุ่งยาว
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563...

บ้านทุ่งยาว
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563...

บ้านทุ่งยาว
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563...

บ้านทุ่งยาว
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563...

บ้านทุ่งยาว
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563...

บ้านทุ่งยาว
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563...

บ้านทุ่งยาว
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563...

บ้านทุ่งยาว
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563...

บ้านทุ่งยาว
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563...

บ้านทุ่งยาว
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563...

บ้านทุ่งยาว
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563...

บ้านทุ่งยาว
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563...

บ้านทุ่งยาว
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563...

บ้านทุ่งยาว
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563...

บ้านทุ่งยาว
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563...

บ้านทุ่งยาว
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563...

บ้านทุ่งยาว
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563...

บ้านทุ่งยาว
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563...

บ้านทุ่งยาว
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563...

บ้านทุ่งยาว
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563...

บ้านทุ่งยาว
วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563...

บ้านทุ่งยาว
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563...

บ้านทุ่งยาว
ไปยังหน้าที่