อาหารกลางวันของโรงเรียนวัดบันลือคชาวาส

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ รายงาน 1 รายงาน 2 รายงานประจำเดือน งดจัดอาหาร ข้อมูลปี 2562
ข้อมูลของ มค.-พย. 2562 สามารถเข้าดูได้ที่ archive.pattani2.go.th/lunch62

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (20)    กุมภาพันธ์ (20)    มีนาคม (14)    ธันวาคม (17)    
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563...

วัดบันลือคชาวาส
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563...

วัดบันลือคชาวาส
วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563...

วัดบันลือคชาวาส
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563...

วัดบันลือคชาวาส
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563...

วัดบันลือคชาวาส
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563...

วัดบันลือคชาวาส
วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563...

วัดบันลือคชาวาส
วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563...

วัดบันลือคชาวาส
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563...

วัดบันลือคชาวาส
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563...

วัดบันลือคชาวาส
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563...

วัดบันลือคชาวาส
วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563...

วัดบันลือคชาวาส
วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563...

วัดบันลือคชาวาส
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563...

วัดบันลือคชาวาส
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563...

วัดบันลือคชาวาส
วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563...

วัดบันลือคชาวาส
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563...

วัดบันลือคชาวาส
วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563...

วัดบันลือคชาวาส
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563...

วัดบันลือคชาวาส
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563...

วัดบันลือคชาวาส
วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563...

วัดบันลือคชาวาส
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563...

วัดบันลือคชาวาส
วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563...

วัดบันลือคชาวาส
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563...

วัดบันลือคชาวาส
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563...

วัดบันลือคชาวาส
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563...

วัดบันลือคชาวาส
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563...

วัดบันลือคชาวาส
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563...

วัดบันลือคชาวาส
วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563...

วัดบันลือคชาวาส
ไปยังหน้าที่