อาหารกลางวันของโรงเรียนวัดสุนทรวารี

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ รายงาน 1 รายงาน 2 รายงานประจำเดือน งดจัดอาหาร ข้อมูลปี 2562
ข้อมูลของ มค.-พย. 2562 สามารถเข้าดูได้ที่ archive.pattani2.go.th/lunch62

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (20)    กุมภาพันธ์ (19)    มีนาคม (13)    กรกฎาคม (18)    สิงหาคม (2)    ธันวาคม (18)    
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563...

วัดสุนทรวารี
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563...

วัดสุนทรวารี
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563...

วัดสุนทรวารี
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563...

วัดสุนทรวารี
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563...

วัดสุนทรวารี
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563...

วัดสุนทรวารี
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563...

วัดสุนทรวารี
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563...

วัดสุนทรวารี
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563...

วัดสุนทรวารี
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563...

วัดสุนทรวารี
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563...

วัดสุนทรวารี
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563...

วัดสุนทรวารี
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563...

วัดสุนทรวารี
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563...

วัดสุนทรวารี
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563...

วัดสุนทรวารี
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563...

วัดสุนทรวารี
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563...

วัดสุนทรวารี
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563...

วัดสุนทรวารี
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563...

วัดสุนทรวารี
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563...

วัดสุนทรวารี
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563...

วัดสุนทรวารี
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563...

วัดสุนทรวารี
วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563...

วัดสุนทรวารี
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563...

วัดสุนทรวารี
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563...

วัดสุนทรวารี
ไปยังหน้าที่