อาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านนาค้อกลาง

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ รายงาน 1 รายงาน 2 รายงานประจำเดือน งดจัดอาหาร ข้อมูลปี 2562
ข้อมูลของ มค.-พย. 2562 สามารถเข้าดูได้ที่ archive.pattani2.go.th/lunch62

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (19)    กุมภาพันธ์ (17)    มีนาคม (11)    กรกฎาคม (17)    สิงหาคม (8)    ธันวาคม (17)    
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563...

บ้านนาค้อกลาง
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563...

บ้านนาค้อกลาง
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563...

บ้านนาค้อกลาง
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563...

บ้านนาค้อกลาง
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563...

บ้านนาค้อกลาง
วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563...

บ้านนาค้อกลาง
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563...

บ้านนาค้อกลาง
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563...

บ้านนาค้อกลาง
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563...

บ้านนาค้อกลาง
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563...

บ้านนาค้อกลาง
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563...

บ้านนาค้อกลาง
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563...

บ้านนาค้อกลาง
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563...

บ้านนาค้อกลาง
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563...

บ้านนาค้อกลาง
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563...

บ้านนาค้อกลาง
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563...

บ้านนาค้อกลาง
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563...

บ้านนาค้อกลาง
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563...

บ้านนาค้อกลาง
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563...

บ้านนาค้อกลาง
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563...

บ้านนาค้อกลาง
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563...

บ้านนาค้อกลาง
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563...

บ้านนาค้อกลาง
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563...

บ้านนาค้อกลาง
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563...

บ้านนาค้อกลาง
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563...

บ้านนาค้อกลาง
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563...

บ้านนาค้อกลาง
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563...

บ้านนาค้อกลาง
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563...

บ้านนาค้อกลาง
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563...

บ้านนาค้อกลาง
วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563...

บ้านนาค้อกลาง
ไปยังหน้าที่