อาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านบราโอ

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ รายงาน 1 รายงาน 2 รายงานประจำเดือน งดจัดอาหาร ข้อมูลปี 2562
ข้อมูลของ มค.-พย. 2562 สามารถเข้าดูได้ที่ archive.pattani2.go.th/lunch62

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (16)    กุมภาพันธ์ (17)    มีนาคม (10)    กรกฎาคม (20)    สิงหาคม (8)    ธันวาคม (16)    
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563...

บ้านบราโอ
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563...

บ้านบราโอ
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563...

บ้านบราโอ
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563...

บ้านบราโอ
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563...

บ้านบราโอ
วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563...

บ้านบราโอ
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563...

บ้านบราโอ
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563...

บ้านบราโอ
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563...

บ้านบราโอ
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563...

บ้านบราโอ
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563...

บ้านบราโอ
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563...

บ้านบราโอ
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563...

บ้านบราโอ
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563...

บ้านบราโอ
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563...

บ้านบราโอ
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563...

บ้านบราโอ
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563...

บ้านบราโอ
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563...

บ้านบราโอ
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563...

บ้านบราโอ
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563...

บ้านบราโอ
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563...

บ้านบราโอ
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563...

บ้านบราโอ
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563...

บ้านบราโอ
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563...

บ้านบราโอ
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563...

บ้านบราโอ
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563...

บ้านบราโอ
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563...

บ้านบราโอ
ไปยังหน้าที่