อาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านบราโอ

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ รายงาน 1 รายงาน 2 รายงานประจำเดือน งดจัดอาหาร ข้อมูลปี 2562
ข้อมูลของ มค.-พย. 2562 สามารถเข้าดูได้ที่ archive.pattani2.go.th/lunch62

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (16)    กุมภาพันธ์ (17)    มีนาคม (10)    กรกฎาคม (20)    สิงหาคม (20)    กันยายน (18)    ตุลาคม (18)    ธันวาคม (16)    
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563...

บ้านบราโอ
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563...

บ้านบราโอ
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563...

บ้านบราโอ
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563...

บ้านบราโอ
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563...

บ้านบราโอ
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563...

บ้านบราโอ
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563...

บ้านบราโอ
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563...

บ้านบราโอ
วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563...

บ้านบราโอ
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563...

บ้านบราโอ
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563...

บ้านบราโอ
วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563...

บ้านบราโอ
วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563...

บ้านบราโอ
วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563...

บ้านบราโอ
วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563...

บ้านบราโอ
วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563...

บ้านบราโอ
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563...

บ้านบราโอ
วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563...

บ้านบราโอ
วันพุธที่ 30 กันยายน 2563...

บ้านบราโอ
วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563...

บ้านบราโอ
วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563...

บ้านบราโอ
วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563...

บ้านบราโอ
วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563...

บ้านบราโอ
วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563...

บ้านบราโอ
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563...

บ้านบราโอ
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563...

บ้านบราโอ
วันพุธที่ 16 กันยายน 2563...

บ้านบราโอ
วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563...

บ้านบราโอ
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563...

บ้านบราโอ
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563...

บ้านบราโอ
ไปยังหน้าที่