อาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านอีบุ๊

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ รายงาน 1 รายงาน 2 รายงานประจำเดือน งดจัดอาหาร ข้อมูลปี 2562
ข้อมูลของ มค.-พย. 2562 สามารถเข้าดูได้ที่ archive.pattani2.go.th/lunch62

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (20)    กุมภาพันธ์ (19)    มีนาคม (9)    กรกฎาคม (18)    สิงหาคม (8)    ธันวาคม (19)    
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563...

บ้านอีบุ๊
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563...

บ้านอีบุ๊
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563...

บ้านอีบุ๊
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563...

บ้านอีบุ๊
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563...

บ้านอีบุ๊
วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563...

บ้านอีบุ๊
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563...

บ้านอีบุ๊
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563...

บ้านอีบุ๊
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563...

บ้านอีบุ๊
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563...

บ้านอีบุ๊
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563...

บ้านอีบุ๊
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563...

บ้านอีบุ๊
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563...

บ้านอีบุ๊
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563...

บ้านอีบุ๊
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563...

บ้านอีบุ๊
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563...

บ้านอีบุ๊
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563...

บ้านอีบุ๊
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563...

บ้านอีบุ๊
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563...

บ้านอีบุ๊
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563...

บ้านอีบุ๊
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563...

บ้านอีบุ๊
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563...

บ้านอีบุ๊
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563...

บ้านอีบุ๊
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563...

บ้านอีบุ๊
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563...

บ้านอีบุ๊
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563...

บ้านอีบุ๊
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563...

บ้านอีบุ๊
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563...

บ้านอีบุ๊
วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563...

บ้านอีบุ๊
วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563...

บ้านอีบุ๊
ไปยังหน้าที่