อาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านศาลาสอง

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ รายงาน 1 รายงาน 2 รายงานประจำเดือน งดจัดอาหาร ข้อมูลปี 2562
ข้อมูลของ มค.-พย. 2562 สามารถเข้าดูได้ที่ archive.pattani2.go.th/lunch62

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (20)    กุมภาพันธ์ (19)    มีนาคม (13)    กรกฎาคม (18)    สิงหาคม (22)    กันยายน (20)    ตุลาคม (13)    ธันวาคม (18)    
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563...

บ้านศาลาสอง
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563...

บ้านศาลาสอง
วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563...

บ้านศาลาสอง
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563...

บ้านศาลาสอง
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563...

บ้านศาลาสอง
วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563...

บ้านศาลาสอง
วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563...

บ้านศาลาสอง
วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563...

บ้านศาลาสอง
วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563...

บ้านศาลาสอง
วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563...

บ้านศาลาสอง
วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563...

บ้านศาลาสอง
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563...

บ้านศาลาสอง
วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563...

บ้านศาลาสอง
วันพุธที่ 30 กันยายน 2563...

บ้านศาลาสอง
วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563...

บ้านศาลาสอง
วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563...

บ้านศาลาสอง
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563...

บ้านศาลาสอง
วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563...

บ้านศาลาสอง
วันพุธที่ 23 กันยายน 2563...

บ้านศาลาสอง
วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563...

บ้านศาลาสอง
วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563...

บ้านศาลาสอง
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563...

บ้านศาลาสอง
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563...

บ้านศาลาสอง
วันพุธที่ 16 กันยายน 2563...

บ้านศาลาสอง
วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563...

บ้านศาลาสอง
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563...

บ้านศาลาสอง
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563...

บ้านศาลาสอง
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563...

บ้านศาลาสอง
วันพุธที่ 9 กันยายน 2563...

บ้านศาลาสอง
วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563...

บ้านศาลาสอง
ไปยังหน้าที่