อาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านบากง

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ รายงาน 1 รายงาน 2 รายงานประจำเดือน งดจัดอาหาร ข้อมูลปี 2562
ข้อมูลของ มค.-พย. 2562 สามารถเข้าดูได้ที่ archive.pattani2.go.th/lunch62

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (19)    กุมภาพันธ์ (18)    มีนาคม (11)    กรกฎาคม (10)    พฤศจิกายน (1)    ธันวาคม (18)    
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563...

บ้านบากง
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563...

บ้านบากง
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563...

บ้านบากง
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563...

บ้านบากง
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563...

บ้านบากง
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563...

บ้านบากง
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563...

บ้านบากง
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563...

บ้านบากง
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563...

บ้านบากง
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563...

บ้านบากง
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563...

บ้านบากง
วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563...

บ้านบากง
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563...

บ้านบากง
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563...

บ้านบากง
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563...

บ้านบากง
วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563...

บ้านบากง
วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563...

บ้านบากง
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563...

บ้านบากง
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563...

บ้านบากง
วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563...

บ้านบากง
วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563...

บ้านบากง
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านบากง
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านบากง
วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านบากง
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านบากง
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านบากง
วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านบากง
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านบากง
วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านบากง
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านบากง
ไปยังหน้าที่

การจัดกิจกรรมของโรงเรียน จึงงดจัดอาหารกลางวัน

ที่ กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)
1 ร่วมงานวันครู? ประจำปี? 2563 คณะครูและบุคลากรโรงเรียน?บ้านบากง? เข้าร่วมงานวันครู? ประจำปี? 2563? ณ? ?สพป.ปน.2 16 มค. 2563 16 มค. 2563 1
2 เยี่ยมบ้านนักเรียน 24 มค. 2563 24 มค. 2563 1
3 หยุดชดเชยตรุษจีน 27 มค. 2563 27 มค. 2563 1
4 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านบากง มีกำหนดจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 27 กพ. 2563 27 กพ. 2563 1
5 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนบ้านบากง กำหนดจัดกิจกรรมทัศนแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 6 มีค. 2563 6 มีค. 2563 1