อาหารกลางวันของโรงเรียนชุมชนบ้านสะนอ

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ รายงาน 1 รายงาน 2 รายงานประจำเดือน งดจัดอาหาร ข้อมูลปี 2562
ข้อมูลของ มค.-พย. 2562 สามารถเข้าดูได้ที่ archive.pattani2.go.th/lunch62

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (20)    กุมภาพันธ์ (14)    กรกฎาคม (18)    สิงหาคม (19)    กันยายน (22)    ตุลาคม (27)    พฤศจิกายน (5)    ธันวาคม (18)    
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563...

ชุมชนบ้านสะนอ
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563...

ชุมชนบ้านสะนอ
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563...

ชุมชนบ้านสะนอ
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563...

ชุมชนบ้านสะนอ
วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563...

ชุมชนบ้านสะนอ
วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563...

ชุมชนบ้านสะนอ
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563...

ชุมชนบ้านสะนอ
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563...

ชุมชนบ้านสะนอ
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563...

ชุมชนบ้านสะนอ
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563...

ชุมชนบ้านสะนอ
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563...

ชุมชนบ้านสะนอ
วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563...

ชุมชนบ้านสะนอ
วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563...

ชุมชนบ้านสะนอ
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563...

ชุมชนบ้านสะนอ
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563...

ชุมชนบ้านสะนอ
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563...

ชุมชนบ้านสะนอ
วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563...

ชุมชนบ้านสะนอ
วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563...

ชุมชนบ้านสะนอ
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563...

ชุมชนบ้านสะนอ
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563...

ชุมชนบ้านสะนอ
วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563...

ชุมชนบ้านสะนอ
วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563...

ชุมชนบ้านสะนอ
วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563...

ชุมชนบ้านสะนอ
วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563...

ชุมชนบ้านสะนอ
วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563...

ชุมชนบ้านสะนอ
วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563...

ชุมชนบ้านสะนอ
วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563...

ชุมชนบ้านสะนอ
วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563...

ชุมชนบ้านสะนอ
วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563...

ชุมชนบ้านสะนอ
วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563...

ชุมชนบ้านสะนอ
ไปยังหน้าที่