อาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านกระโด

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ รายงาน 1 รายงาน 2 รายงานประจำเดือน งดจัดอาหาร ข้อมูลปี 2562
ข้อมูลของ มค.-พย. 2562 สามารถเข้าดูได้ที่ archive.pattani2.go.th/lunch62

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (20)    กุมภาพันธ์ (16)    มีนาคม (12)    กรกฎาคม (18)    สิงหาคม (7)    ธันวาคม (18)    
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563...

บ้านกระโด
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563...

บ้านกระโด
วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563...

บ้านกระโด
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563...

บ้านกระโด
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563...

บ้านกระโด
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563...

บ้านกระโด
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563...

บ้านกระโด
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563...

บ้านกระโด
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563...

บ้านกระโด
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563...

บ้านกระโด
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563...

บ้านกระโด
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563...

บ้านกระโด
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563...

บ้านกระโด
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563...

บ้านกระโด
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563...

บ้านกระโด
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563...

บ้านกระโด
วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563...

บ้านกระโด
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563...

บ้านกระโด
ไปยังหน้าที่