อาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านต้นทุเรียน

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ รายงาน 1 รายงาน 2 รายงานประจำเดือน งดจัดอาหาร ข้อมูลปี 2562
ข้อมูลของ มค.-พย. 2562 สามารถเข้าดูได้ที่ archive.pattani2.go.th/lunch62

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (21)    กุมภาพันธ์ (19)    มีนาคม (6)    กรกฎาคม (18)    สิงหาคม (7)    ธันวาคม (18)    
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563...

บ้านต้นทุเรียน
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563...

บ้านต้นทุเรียน
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563...

บ้านต้นทุเรียน
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563...

บ้านต้นทุเรียน
วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563...

บ้านต้นทุเรียน
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563...

บ้านต้นทุเรียน
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563...

บ้านต้นทุเรียน
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563...

บ้านต้นทุเรียน
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563...

บ้านต้นทุเรียน
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563...

บ้านต้นทุเรียน
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563...

บ้านต้นทุเรียน
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563...

บ้านต้นทุเรียน
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563...

บ้านต้นทุเรียน
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563...

บ้านต้นทุเรียน
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563...

บ้านต้นทุเรียน
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563...

บ้านต้นทุเรียน
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563...

บ้านต้นทุเรียน
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563...

บ้านต้นทุเรียน
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563...

บ้านต้นทุเรียน
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563...

บ้านต้นทุเรียน
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563...

บ้านต้นทุเรียน
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563...

บ้านต้นทุเรียน
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563...

บ้านต้นทุเรียน
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563...

บ้านต้นทุเรียน
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563...

บ้านต้นทุเรียน
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563...

บ้านต้นทุเรียน
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563...

บ้านต้นทุเรียน
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563...

บ้านต้นทุเรียน
วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563...

บ้านต้นทุเรียน
ไปยังหน้าที่