อาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ รายงาน 1 รายงาน 2 รายงานประจำเดือน งดจัดอาหาร ข้อมูลปี 2562
ข้อมูลของ มค.-พย. 2562 สามารถเข้าดูได้ที่ archive.pattani2.go.th/lunch62

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (17)    กุมภาพันธ์ (17)    มีนาคม (6)    กรกฎาคม (16)    สิงหาคม (6)    ธันวาคม (18)    
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563...

บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563...

บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563...

บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)
วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563...

บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563...

บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563...

บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563...

บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563...

บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563...

บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563...

บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563...

บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563...

บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563...

บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563...

บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563...

บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563...

บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563...

บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563...

บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563...

บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563...

บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563...

บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563...

บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)
วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563...

บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)
วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563...

บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563...

บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563...

บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)
วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563...

บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)
วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563...

บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)
วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)
ไปยังหน้าที่