อาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ รายงาน 1 รายงาน 2 รายงานประจำเดือน งดจัดอาหาร ข้อมูลปี 2562
ข้อมูลของ มค.-พย. 2562 สามารถเข้าดูได้ที่ archive.pattani2.go.th/lunch62

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (17)    กุมภาพันธ์ (17)    มีนาคม (6)    ธันวาคม (18)    
วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563...

บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)
วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563...

บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563...

บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563...

บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)
วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563...

บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)
วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563...

บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)
วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)
วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)
วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)
วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)
วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)
วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)
วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)
วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)
วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563...

บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)
วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563...

บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)
วันพุธที่ 29 มกราคม 2563...

บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)
วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563...

บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563...

บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)
วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563...

บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)
วันพุธที่ 22 มกราคม 2563...

บ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)
ไปยังหน้าที่