อาหารกลางวันของโรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ รายงาน 1 รายงาน 2 รายงานประจำเดือน งดจัดอาหาร ข้อมูลปี 2562
ข้อมูลของ มค.-พย. 2562 สามารถเข้าดูได้ที่ archive.pattani2.go.th/lunch62

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (20)    กุมภาพันธ์ (18)    มีนาคม (10)    กรกฎาคม (18)    สิงหาคม (8)    ธันวาคม (18)    
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563...

ชุมชนบ้านต้นสน
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563...

ชุมชนบ้านต้นสน
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563...

ชุมชนบ้านต้นสน
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563...

ชุมชนบ้านต้นสน
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563...

ชุมชนบ้านต้นสน
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563...

ชุมชนบ้านต้นสน
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563...

ชุมชนบ้านต้นสน
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563...

ชุมชนบ้านต้นสน
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563...

ชุมชนบ้านต้นสน
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563...

ชุมชนบ้านต้นสน
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563...

ชุมชนบ้านต้นสน
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563...

ชุมชนบ้านต้นสน
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563...

ชุมชนบ้านต้นสน
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563...

ชุมชนบ้านต้นสน
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563...

ชุมชนบ้านต้นสน
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563...

ชุมชนบ้านต้นสน
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563...

ชุมชนบ้านต้นสน
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563...

ชุมชนบ้านต้นสน
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563...

ชุมชนบ้านต้นสน
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563...

ชุมชนบ้านต้นสน
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563...

ชุมชนบ้านต้นสน
วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563...

ชุมชนบ้านต้นสน
ไปยังหน้าที่