อาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านอินทนิล

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ รายงาน 1 รายงาน 2 รายงานประจำเดือน งดจัดอาหาร ข้อมูลปี 2562
ข้อมูลของ มค.-พย. 2562 สามารถเข้าดูได้ที่ archive.pattani2.go.th/lunch62

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (17)    กุมภาพันธ์ (16)    มีนาคม (9)    กรกฎาคม (15)    สิงหาคม (5)    ธันวาคม (14)    
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563...

บ้านอินทนิล
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563...

บ้านอินทนิล
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563...

บ้านอินทนิล
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563...

บ้านอินทนิล
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563...

บ้านอินทนิล
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563...

บ้านอินทนิล
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563...

บ้านอินทนิล
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563...

บ้านอินทนิล
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563...

บ้านอินทนิล
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563...

บ้านอินทนิล
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563...

บ้านอินทนิล
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563...

บ้านอินทนิล
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563...

บ้านอินทนิล
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563...

บ้านอินทนิล
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563...

บ้านอินทนิล
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563...

บ้านอินทนิล
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563...

บ้านอินทนิล
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563...

บ้านอินทนิล
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563...

บ้านอินทนิล
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563...

บ้านอินทนิล
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563...

บ้านอินทนิล
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563...

บ้านอินทนิล
วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563...

บ้านอินทนิล
วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563...

บ้านอินทนิล
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563...

บ้านอินทนิล
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563...

บ้านอินทนิล
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563...

บ้านอินทนิล
วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563...

บ้านอินทนิล
วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563...

บ้านอินทนิล
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านอินทนิล
ไปยังหน้าที่