อาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านกูวิง

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ รายงาน 1 รายงาน 2 รายงานประจำเดือน งดจัดอาหาร ข้อมูลปี 2562
ข้อมูลของ มค.-พย. 2562 สามารถเข้าดูได้ที่ archive.pattani2.go.th/lunch62

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (20)    กุมภาพันธ์ (19)    มีนาคม (12)    กรกฎาคม (18)    สิงหาคม (8)    ธันวาคม (18)    
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563...

บ้านกูวิง
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563...

บ้านกูวิง
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563...

บ้านกูวิง
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563...

บ้านกูวิง
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563...

บ้านกูวิง
วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563...

บ้านกูวิง
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563...

บ้านกูวิง
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563...

บ้านกูวิง
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563...

บ้านกูวิง
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563...

บ้านกูวิง
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563...

บ้านกูวิง
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563...

บ้านกูวิง
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563...

บ้านกูวิง
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563...

บ้านกูวิง
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563...

บ้านกูวิง
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563...

บ้านกูวิง
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563...

บ้านกูวิง
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563...

บ้านกูวิง
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563...

บ้านกูวิง
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563...

บ้านกูวิง
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563...

บ้านกูวิง
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563...

บ้านกูวิง
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563...

บ้านกูวิง
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563...

บ้านกูวิง
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563...

บ้านกูวิง
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563...

บ้านกูวิง
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563...

บ้านกูวิง
วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563...

บ้านกูวิง
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563...

บ้านกูวิง
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563...

บ้านกูวิง
ไปยังหน้าที่