อาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านลางสาด

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ รายงาน 1 รายงาน 2 รายงานประจำเดือน งดจัดอาหาร ข้อมูลปี 2562
ข้อมูลของ มค.-พย. 2562 สามารถเข้าดูได้ที่ archive.pattani2.go.th/lunch62

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (20)    กุมภาพันธ์ (21)    มีนาคม (13)    ธันวาคม (18)    
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563...

บ้านลางสาด
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563...

บ้านลางสาด
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563...

บ้านลางสาด
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563...

บ้านลางสาด
วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563...

บ้านลางสาด
วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563...

บ้านลางสาด
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563...

บ้านลางสาด
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563...

บ้านลางสาด
วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563...

บ้านลางสาด
วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563...

บ้านลางสาด
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านลางสาด
วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านลางสาด
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านลางสาด
วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านลางสาด
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านลางสาด
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านลางสาด
วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านลางสาด
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านลางสาด
วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านลางสาด
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านลางสาด
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านลางสาด
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านลางสาด
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านลางสาด
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านลางสาด
วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านลางสาด
ไปยังหน้าที่