อาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านกระเสาะ

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ รายงาน 1 รายงาน 2 รายงานประจำเดือน งดจัดอาหาร ข้อมูลปี 2562
ข้อมูลของ มค.-พย. 2562 สามารถเข้าดูได้ที่ archive.pattani2.go.th/lunch62

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (6)    กุมภาพันธ์ (8)    ธันวาคม (16)    
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านกระเสาะ
วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านกระเสาะ
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านกระเสาะ
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านกระเสาะ
วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านกระเสาะ
วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านกระเสาะ
วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านกระเสาะ
วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านกระเสาะ
วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563...

บ้านกระเสาะ
วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563...

บ้านกระเสาะ
วันพุธที่ 29 มกราคม 2563...

บ้านกระเสาะ
วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563...

บ้านกระเสาะ
วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563...

บ้านกระเสาะ
วันพุธที่ 22 มกราคม 2563...

บ้านกระเสาะ
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562...

บ้านกระเสาะ
วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562...

บ้านกระเสาะ
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562...

บ้านกระเสาะ
วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562...

บ้านกระเสาะ
วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562...

บ้านกระเสาะ
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562...

บ้านกระเสาะ
วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562...

บ้านกระเสาะ
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562...

บ้านกระเสาะ
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562...

บ้านกระเสาะ
วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562...

บ้านกระเสาะ
วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562...

บ้านกระเสาะ
วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562...

บ้านกระเสาะ
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562...

บ้านกระเสาะ
วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562...

บ้านกระเสาะ
ไปยังหน้าที่