อาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านคลองช้าง(มายอ)

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ รายงาน 1 รายงาน 2 รายงานประจำเดือน งดจัดอาหาร ข้อมูลปี 2562
ข้อมูลของ มค.-พย. 2562 สามารถเข้าดูได้ที่ archive.pattani2.go.th/lunch62

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (17)    กุมภาพันธ์ (19)    มีนาคม (9)    ธันวาคม (23)    
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563...

บ้านคลองช้าง(มายอ)
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563...

บ้านคลองช้าง(มายอ)
วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563...

บ้านคลองช้าง(มายอ)
วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563...

บ้านคลองช้าง(มายอ)
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563...

บ้านคลองช้าง(มายอ)
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563...

บ้านคลองช้าง(มายอ)
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563...

บ้านคลองช้าง(มายอ)
วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563...

บ้านคลองช้าง(มายอ)
วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563...

บ้านคลองช้าง(มายอ)
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านคลองช้าง(มายอ)
วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านคลองช้าง(มายอ)
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านคลองช้าง(มายอ)
วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านคลองช้าง(มายอ)
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านคลองช้าง(มายอ)
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านคลองช้าง(มายอ)
วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านคลองช้าง(มายอ)
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านคลองช้าง(มายอ)
วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านคลองช้าง(มายอ)
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านคลองช้าง(มายอ)
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านคลองช้าง(มายอ)
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านคลองช้าง(มายอ)
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านคลองช้าง(มายอ)
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านคลองช้าง(มายอ)
วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านคลองช้าง(มายอ)
วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านคลองช้าง(มายอ)
วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านคลองช้าง(มายอ)
วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านคลองช้าง(มายอ)
วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563...

บ้านคลองช้าง(มายอ)
วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563...

บ้านคลองช้าง(มายอ)
วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563...

บ้านคลองช้าง(มายอ)
ไปยังหน้าที่

การจัดกิจกรรมของโรงเรียน จึงงดจัดอาหารกลางวัน

ที่ กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)
1 เยี่ยมบ้าน 12 พย. 3105 12 พย. 3105 1