อาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านเกาะจัน

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ รายงาน 1 รายงาน 2 รายงานประจำเดือน งดจัดอาหาร ข้อมูลปี 2562
ข้อมูลของ มค.-พย. 2562 สามารถเข้าดูได้ที่ archive.pattani2.go.th/lunch62

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (20)    กุมภาพันธ์ (19)    มีนาคม (12)    กรกฎาคม (18)    สิงหาคม (7)    ธันวาคม (18)    
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563...

บ้านเกาะจัน
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563...

บ้านเกาะจัน
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563...

บ้านเกาะจัน
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563...

บ้านเกาะจัน
วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563...

บ้านเกาะจัน
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563...

บ้านเกาะจัน
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563...

บ้านเกาะจัน
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563...

บ้านเกาะจัน
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563...

บ้านเกาะจัน
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563...

บ้านเกาะจัน
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563...

บ้านเกาะจัน
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563...

บ้านเกาะจัน
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563...

บ้านเกาะจัน
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563...

บ้านเกาะจัน
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563...

บ้านเกาะจัน
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563...

บ้านเกาะจัน
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563...

บ้านเกาะจัน
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563...

บ้านเกาะจัน
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563...

บ้านเกาะจัน
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563...

บ้านเกาะจัน
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563...

บ้านเกาะจัน
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563...

บ้านเกาะจัน
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563...

บ้านเกาะจัน
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563...

บ้านเกาะจัน
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563...

บ้านเกาะจัน
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563...

บ้านเกาะจัน
วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563...

บ้านเกาะจัน
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563...

บ้านเกาะจัน
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563...

บ้านเกาะจัน
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563...

บ้านเกาะจัน
ไปยังหน้าที่