อาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านบราโอ เดือน ธันวาคม

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ สถิติการรายงาน สถิติการรายงาน 2 งดจัดอาหารกลางวัน
รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (16)    กุมภาพันธ์ (17)    มีนาคม (10)    กรกฎาคม (20)    สิงหาคม (20)    กันยายน (12)    ธันวาคม (16)    
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562...

บ้านบราโอ
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562...

บ้านบราโอ
วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562...

บ้านบราโอ
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562...

บ้านบราโอ
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562...

บ้านบราโอ
วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562...

บ้านบราโอ
วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562...

บ้านบราโอ
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562...

บ้านบราโอ
วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562...

บ้านบราโอ
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562...

บ้านบราโอ
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562...

บ้านบราโอ
วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562...

บ้านบราโอ
วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562...

บ้านบราโอ
วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562...

บ้านบราโอ
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562...

บ้านบราโอ
วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562...

บ้านบราโอ
ไปยังหน้าที่