อาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านลางสาด เดือน ธันวาคม

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ สถิติการรายงาน สถิติการรายงาน 2 งดจัดอาหารกลางวัน
รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (20)    กุมภาพันธ์ (21)    มีนาคม (13)    ธันวาคม (18)    
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562...

บ้านลางสาด
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562...

บ้านลางสาด
วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562...

บ้านลางสาด
วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562...

บ้านลางสาด
วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562...

บ้านลางสาด
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562...

บ้านลางสาด
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562...

บ้านลางสาด
วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562...

บ้านลางสาด
วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562...

บ้านลางสาด
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562...

บ้านลางสาด
วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562...

บ้านลางสาด
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562...

บ้านลางสาด
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562...

บ้านลางสาด
วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562...

บ้านลางสาด
วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562...

บ้านลางสาด
วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562...

บ้านลางสาด
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562...

บ้านลางสาด
วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562...

บ้านลางสาด
ไปยังหน้าที่